PRAVNE INFORMACIJE

Uvjeti Poslovanja & Polica Privatnosti

Polica Privatnosti u skladu sa General Data Protection Regulation – GDPR / Regulacija (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća

 1.UVOD
Terranautika d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem www.terranautika.eu prikupi.
Terranautika d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje).
Smatrat ćemo da daljnje korištenje www.teranautika.eu predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali Terranautici d.o.o., bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, datum ili samo godina rođenja) ili korištenjem kontakt obrazac na našoj stranici www.terranautika.eu. Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove s vašim osobnim podacima Terranautika d.o.o. će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

3. REZERVACIJA
Pri rezervaciji smještaja, putovanja, sastanka i incentive programa, concierge usluga, i drugih usluga koje pruža Terranautika d.o.o., bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji smještaja, prijevoza, osiguranja i pratitelja putovanja, posrednika i sl..
Podaci o plaćanju (npr. broj bankovne kartice, datum isteka) posebno su štićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičarskim kućama radi autorizacije plaćanja. Napominjemo da je registracija na www.terranautika.eu dozvoljena isključivo osobama starijima od 18 godina. Prilikom registracije na www.terranautika.eu korisnik samostalno bira lozinku te je sukladno tome sam odgovoran za njenu zaštitu i sprečavanje zlouporabe od strane trećih osoba.

4. KOLAČIĆI
Kolačići (engl. cookies) omogućavaju Terranautici d.o.o. prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na www.terranautika.eu (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.
Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja www.terranautika.eu na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja www.terranautika.eu .
Terranautika d.o.o. zadržava pravo korištenja kolačića na www.terranautika.eu no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

5. POVEZNICE
www.terranautika.eu sadrži poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram, LinkedIn). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Terranautika d.o.o. ne može biti odgovorna za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet stranicama. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

6. DIGITALNI MARKETING
Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Terranautika d.o.o.. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).
Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica „Odjava“ na kraju e-maila ili slanjem zahtjeva za brisanjem sa popisa za digitalni marketing na info info@terranautika.eu.

7. SIGURNOST
Terranautika d.o.o. poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.
Osobni podaci koji su Terranautici d.o.o. ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Terranautici d.o.o. ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.
Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Terranautika d.o.o. odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva na info@terranautika.eu.

8. OBAVIJESTI O PROMJENAMA
U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.

OPĆI UVJETI ZA PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU

Opće Odredbe
Ovi opći uvjeti sastavni su dio ugovora za pružanje terenskih usluga, koje TerraNautika d.o.o – putnička agencija, Antuna Barca 10, 20000 Dubrovnik, OIB: 08781155642, ID kod HR-AB-20-090011651 (u daljem tekstu: Organizator) sklapa s korisnikom terenske usluge – Klijentom ili Partner Agencijom (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici agencije Terranautika d.o.o. (www.terranautika.eu). Svi podaci u ugovorenom programu i u ovim općim uvjetima obvezuju Organizatora i Ugovaratelja ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije. Općim uvjetima utvrđuju se obveze Organizatora i Ugovaratelja ugovorenih programa, plaćanja, korištenja usluge i reklamacije usluga ponuđenih preko Ugovaratelja ili direktno preko Organizatora. Ugovaratelj je svaki Klijent ili Partner agencija koja je od Organizatora primila barem jednu uslugu.
Organizator pruža dogovorene terenske usluge i usluge smještaja za Ugovaratelja. Terenske usluge su turističke usluge koje planira, organizira i izvršava Organizator ili njeni vanjski suradnici (treća strana) za svoje objekte, vozila i zaposlenike. Usluge smještaja (hoteli, brodovi, vile ili apartmani) nisu terenske usluge i njihove uvjete definira sam smještaj. Odgovornost za točnost i potpunost podataka danih prilikom rezervacije ili kupovine usluga snosi sam Ugovaratelj.Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne i poslovno nesposobne osobe ne mogu obaviti kupnju usluga od Organizatora, odnosno to mogu učiniti njihovi zakonski zastupnici.

Sadržaj programa
Terranautika d.o.o. odnosno Organizator programa, jamči realizaciju odabranog programa sukladno opisu bilo na mrežnim stranicama Organizatora, bilo direktno opisanog/dostavljenog programa putem ponude (prezentacija, budzet, tehnicki program) odnosno ugovora, ili putem Partner agencija ili posrednika. Organizator programa jamči u potpunosti i na opisan način provedbu dogovorenog programa, osim u slučaju okolnosti koje su izvan kontrole Organizatora (elementarne nepogode, rat, nemiri, štrajkovi, teroristička djelovanja, sanitarni poremećaji, intervencije nadležnih vlasti, isl)

Potvrda programa, akontacija i konačan broj sudionika
Na temelju primljene potvrde ponude Organizator će svom Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad Organizator do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Potvrdom ponude Ugovaratelj je dužan pružiti sve podatke ili dokumente koje Organizator zahtjeva za realizaciju određenog Programa. Završne pojedinosti programa moraju biti potvrđene 21 dan prije dolaska projekta. Sve naknadno tražene usluge nakon tog datuma će biti podložne raspoloživosti i tržišnim uvjetima za traženu promjenu te će biti zasebno naplaćene. Odstupanje od navedenog može utjecati na kvalitetu dogovorenih usluga.
Preliminarni broj sudionika i pojedinosti usluga hrane i pića (+/- 5%) mora biti dostupan Agenciji najkasnije 20 dana prije događanja, a konačni broj sudionika mora biti dostupan najkasnije 7 dana prije dolaska.
Ako ugovaratelj, prilikom prijave u smještajne jedinice (hoteli, apartmani, ville i ostale smještajne jedinice) želi ubrzan proces prijave, dužan je Organizatoru dostaviti sve podatke potrebne za prijavu u smještaj. Podaci koji se odnose na prijavu su: broj osobne iskaznice/putovnice, država/grad rođenja, državljanstvo, ime i prezime, datum rođenja te mjesto prebivališta. Podaci se moraju dostaviti najmanje 72 sati prije prijave u smještajnu jedinicu.

Sve dodatne usluge/dogovori koje ugovorene strane potvrde putem elektronske pošte nakon potpisivanja ugovora o uslugama, postaju dio pravno obvezujućeg ugovora. Potvrda ponude/programa smatra se važećom tek nakon što Organizator utvrdi da je uplaćena akontacija od 10%. Ugovaratelj u potpunosti prihvaća navedene uvjete poslovanja koje je prethodno pažljivo proučio te na taj način sve navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za tražitelja usluga i za Organizatora.

Kategorizacija, sadržaj i opis usluga
Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu, ovim Općim uvjetima i Ugovorom. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Ugovaratelj Agenciji nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatit će bilo koji službeno registrirani smještaj za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu. Smještaj nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko nije drugačije navedeno. Sadržaj i cijena usluga/programa odražava sve što je Organizator naveo u programu. Usluge i cijene koje nisu dogovorene ili uključene u program, odnosno usluge koje nisu uključene u cijenu programa, Ugovaratelj plača posebno.
Sadržaji programa su uglavnom različiti, ovisno o potrebama Ugovaratelja, a u sadržaj mogu ulaziti; usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge, sve potrebne usluge za održavanje skupa,incentive ili team building programa i organizaciju programa, putničke pristojbe zračnih luka, troškove stručnog i mjesnog vođenja, fakultativne izlete i posjete, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za događanja i objekte koji se posjećuju, posebna prehrana, i sve ostale usluge koje Organizator može, po zakonu koji mu dopušta, odraditi.

Cijene
Cijene su izražene u dobroj vjeri te uključuju PDV i u skladu su s vrijednostima traženih usluga. Cijene su izražene u Hrvatskim kunama i u Eurima Cijene su određene brojem sudionika programa, a prema datumima održavanja istog. Cijene se temelje na trenutnom tečaju i na lokalnim pristojbama koje su važeće na dan kalkulacije programa. Navedene cijene su podložne promjenama u slučaju zakonodavnih izmjena od strane države, kao što su povećanje PDV-a i drugih pristojbi i poreza. Kod povećanja cijene Organizator je dužan obavijestiti Ugovaratelja o istom najkasnije 20 dana prije dolaska. U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, Ugovaratelj ima pravo odustati od programa bez obveze na nadoknadu štete. Cijene programa su unaprijed dogovorene i navedene te su bazirane na osnovi ugovora s partnerima i dobavljačima. Cijene ne moraju odgovarati cijenama iz drugih izvora odnosno cijenama drugih pružatelja usluga do kojih je došao tražitelj usluge. Cijene koje su unaprijed dogovorene nisu podložne reklamacijama.

Obveze Agencija
Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima Ugovaratelja suglasno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna Ugovaratelju izdati odgovarajući dokument za uplaćeni program. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Ugovaratelj podmiruje sve dodatne troškove.

Obveze Ugovaratelja
Ugovaratelj je dužan:
osigurati da njegovi sudionici posjedovanju valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom programa snosi Ugovaratelj ili sudionik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija, cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima “Svjetske zdravstvene organizacije”. U tom slučaju sudionik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju Agenciju, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 10 poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom programa, pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri, pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom Agencije, uplatiti sve dogovorene usluge prema planu uplate.
Ugovaratelj je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu zdravlja, navika i sl. o sudionicima, a koje bi mogle ugroziti odvijanje programa (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, Ugovaratelj odgovara Agenciji za učinjenu štetu.

Pravo Agencije na otkaz ili promjena programa
Agencija u skladu s važećim zakonima zadržava pravo na otkaz putovanja ili promjenu programa.
Agencija zadržava pravo otkazati izlet najkasnije 72 sata prije predviđenog polaska, ukoliko se na izlet ne prijavi potreban, u programu ili ugovoru naveden, broj ljudi.
Agencija zadržava pravo do potpunog ili djelomičnog odstupanja od ugovora, ukoliko prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje su bile neočekivane ili ih nije bilo moguće odstraniti ili izbjeći, za Agenciju te okolnosti znače utemeljen razlog za ne sklapanje ugovora, ukoliko bi iste postojale/nastale u trenutku sklapanja ponude.
Agencija može otkazati ugovor odnosno odstupiti od ugovora te zahtijevati naknadu štete od Ugovaratelja, koji neposredno krši odredbe ugovora, koji je sklopio s Agencijom prije svega ako se utvrdi da je Ugovaratelj namjerno dao krive podatke o broju sudionika ili njihovoj starosti, odnosno da je tijekom boravka došlo do promjene, a Ugovaratelj o tome nije obavijestio Agenciju.
Agencija zadržava pravo na promjenu dana ili vremena polaska odnosno na otkaz programa, zbog promjene leta aviona ili zbog nastupa više sile, te pravo na promjenu smjera putovanja, ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (novi vozni red, neizvjestan položaj u državi, gdje je organiziran program, prirodne nepogode ili drugi nepredviđeni uzroci, na koje Agencija ne može utjecati), bez posebne odštete i po valjanim propisima putničkog prometa. Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile tijekom realizacije programa. U tim primjerima, Agencija može garantirati usluge u promijenjenom obliku, ovisno na postojeće mogućnosti jednake ili vise kvalitete.
Pri turističkim aranžmanima te ostalim turističkim uslugama, gdje je lijepo odnosno prikladno vrijeme bitan uvjet za realizaciju programa, odustajanje/odstupanje od ugovora zbog slabijeg odnosno neprikladnog vremena valjan je razlog za odustajanje od ugovora zbog izvanrednih okolnosti. U tom slučaju Ugovaratelj ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili na prijenos uplaćenog iznosa na drugi termin polaska ili prihvatiti zamjenski program iste vrijednosti.
U slučaju da Agencija otkaže program, Ugovaratelj ima pravo na cjelokupni povrat uplaćene cijene usluge. U slučaju otkaza putovanja od strane Agencije, Ugovaratelj nema pravo na povrat troškova viza potrebnih za ulazak u državu, gdje se trebalo otputovati ili troškove cijepljenja koji su bili potrebni (prema programu).
O bilo kakvoj naknadnoj promjeni Agencija Ugovaratelja odmah obavještava.
Agencija ne odgovara za kašnjenje aviona, brodova, vlakova ili druge prijevoze, kao i za gužve po lokalitetima, koje bi nastale kao posljedice takvog kašnjenja. U slučaju da stanje na samoj destinaciji Agenciji ne dozvoljava smještaj Ugovaratelju u naručenom objektu, Agencija može sudionike smjestiti u istoj destinaciji u drugom objektu iste kategorije.

Uvjeti Plaćanja
Raspored uplata i pologa se provodi u skladu s Agencijskom predmetnom ponudom koja je dio ugovorne dokumentacije. Agencija zadržava pravo da otkaže ili uskrati usluge za koje nije izvršena uplata pologa/rate prema dogovorenom datumu ili rasporedu dogovorenih uplata.
Ugovaratelj i Agencija su suglasni sa sljedećim rasporedom uplata:
Za terenske usluge:
Akontacija 1: 10 % vrijednosti ukupnog iznosa Ugovaratelj uplaćuje po potvrdi projekta, kod potvrda.
Akontacija 2: 30 % vrijednosti ukupnog iznosa Ugovaratelj uplaćuje najkasnije 60 dana prije dolaska grupe
Akontacija 3: 40 %vrijednosti ukupnog iznosa Ugovaratelj uplaćuje najkasnije 30 dana prije dolaska grupe
Akontacija 4: ostatak vrijednosti ukupnog iznosa Ugovaratelj uplaćuje najkasnije 20 dana prije dolaska grupe.
Napomena: Posebni uvjeti plaćanja su primjenjivi u programima koji su najavljeni u kraćem periodu od gore navedenog. Sve dodatne usluge ugovorene tijekom održavanja programa moraju biti uplaćene prije završetka programa (putem pred-autorizacije kreditne kartice ili drugim oblikom jamstva) osim ako pisanim putem nije drugačije dogovoreno.

Za usluge smještaja:
Za ugovorene usluge smještaja vrijede uvjete plaćanja koje diktira objekt smještaja.
Za realizaciju programa Ugovaratelj je dužan uplatiti ostale rate u dogovorenim rokovima. U slučaju da tražitelj usluga nije uplatio akontaciju od 30% za određenu uslugu/program, ponuda se smatra nevažećom. Ako Ugovaratelj nije uplatio ostatak rata u dogovorenom roku, Organizator nije dužan realizirati dogovoreni program. Uplatu akontacije, rate ili potpunog iznosa programa moguće je izvršiti internet bankarstvom, općom uplatnicom na račun Organizatora.

Svi računi se plaćaju putem bankovnog transfera uključujući i bankovne pristojbe. Računi za program se isplaćuju prema dogovorenom rasporedu plaćanja. Svi računi koji nisu plaćeni do ugovorenog datuma, automatski će biti podložni zateznoj kamati od 15% godišnje. Kopiju potvrde bankovnog transfera/doznake potrebno je poslati Agenciji na dan kada je i sama uplata izvršena.
Za sve bankovne transakcije koriste se sljedeći računi:

Raiffeisenbank d.d., Petrinjska 59, 10 000 Zagreb, Croatia
Account number: 2484008-1103375250
IBAN: HR5424840081103375250
SWIFT: RZBHHR2X

ili Zagrebačka bank d.d., Paromlinska 2, 10 000 Zagreb, Croatia
Account number: 2360000-1102306249
IBAN: HR3723600001102306249
SWIFT: ZABAHR2X.

Uvjeti otkazivanja od strane Ugovaratelja
Agencija pravovremeno mora biti obaviještena pisanim putem o svim otkazima/promjenama vezanima za program. Sve akontacije uplaćene ili isplaćene do trenutka primanja obavijesti o otkazu, zadržavaju se ukoliko nije drugačije određeno od strane vanjskih suradnika-partnera-dobavljača. Akontacije koje nisu uplaćene prema ugovorenim obvezama do dana otkaza, smatraju se dugom prema Agenciji bez obzira na navedeni otkaz.
Ugovaratelj i Agencija dogovaraju slijedeće uvjete otkaza:
Za terenske usluge:
Ukoliko je program otkazan u cijelosti, Ugovaratelj i Agencija su suglasni sa slijedećim uvjetima otkaza:
Ukoliko se program otkaže u razdoblju do 120 dana prije ugovorenog dolaska, prva akontacija umanjena za troškove Agencije i nepovratne akontacije vanjskim suradnicima-partnerima-dobavljačima prema ugovornim klauzulama u dodatku 1, se vraća Ugovaratelju.
Za otkazivanje u razdoblju viće o 60 dana pprije dolaska, 10% od ukupno ugovorenog iznosa je nepovratno.
Za otkazivanje u razdoblju od 60 do 30 dana, 40% od ukupno ugovorenog iznosa je nepovratno.
Za otkazivanje u razdoblju od 30 do 15 dana, 80% od ukupno ugovorenog iznosa je nepovratno.Za otkazivanje u razdoblju od 15 do 8 dana: 90% od ukupno ugovorenog iznosa je nepovratno
Za otkazivanje cijele grupe u razdoblju kraćem od 8 dana: 100% ukupno ugovorenog iznosa je nepovratno.
U slučaju Covid: projekt se može besplatno rezervirati na novi termin unutar 12 mjeseci.

Djelomično otkazivanje sadržaja programa ili manji broj sudionika od ugovorenog, neće utjecati na dodatne naknade ako se izmjenama ne utječe na pojedinačne cijene usluga ili nije u suprotnosti s pravilima otkazivanja od strane trećih osoba-dobavljača.

Za hotelske usluge:
Otkaz usluge smještaja se zaračunava prema određenim ugovornim uvjetima s objektom.

Dodatni Troškovi
Ugovaratelj i Agencija su suglasni da će svi dodatni troškovi tijekom programa biti plaćeni odmah osim ako pisanim putem nije drugačije dogovoreno. Za sve tražene dodatne usluge sudionika programa, potreban je potpis ovlaštenog predstavnika-Ugovaratelja dok će hotel imati i jamstvo kreditne kartice samog sudionika ili Ugovaratelja. Ugovaratelj je odgovoran kao sudužnik za sve zahtjeve i dodatne usluge (kao što su telefonski pozivi, mini bar, praonica rublja, računi za restorane, dodatne hotelske usluge, itd) nastale od sudionika-gostiju, čak i kada je sudionik programa upoznat s informacijom da je odgovoran za pokrivanje vlastitih troškova. Ako kroz dogovor Agencija mora platiti te dodatne troškove nestale tijekom izvedbe programa i uz dogovor s predstavnikom Ugovarateljem, Agencija ce fakturirati dodatnih 15 % Service Charge uključene usluge PDV.

Rješavanje Prigovara
Ugovaratelj je dužan obavijestiti Organizatora o prigovorima ili nesukladnostima odmah i na mjestu događanja. Organizator ili predstavnik će pokušati na mjestu događanja otkloniti uzrok prigovora i ponuditi rješenje na obostrano zadovoljstvo. Ugovaratelj je dužan surađivati s Organizatorom ili njegovim predstavnikom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Ugovaratelj ne prihvati ponuđeno rješenje (koje odgovara kvaliteti i uplaćenoj usluzi) na licu mjesta, Organizator neće uvažiti dodatne reklamacije.

Ako krajnje rješenje nije moguće, i uzrok prigovoru nije otklonjen, navedeni prigovori se moraju uložiti pisanim putem u roku od 8 dana. Nadalje, svaki pisani prigovor će se razmotriti te proslijediti dobavljačima na uvid, nakon čega će Organizator ponuditi najbolje pismeno rješenje u roku 15 dana po primitku prigovora. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 15 radnih dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka. Dok Organizator ne donese rješenje, Ugovaratelj se odriče davanja informacija glasilima i posredstva drugih osoba, sudskih ustanova, arbitraža i sl.
Ako Ugovaratelj nije zadovoljan ponuđenim rješenjem organizatora ima pravo na sudsku arbitražu (nadležnost suda je u mjestu sjedišta organizatora).

Povrat Novca
Vrijednosti djelomično ili u cijelosti neiskorištenih usluga za smještaj, hranu i piće, transport ili bilo koje druge usluge za vrijeme trajanja programa, neće se vratiti Ugovaratelju osim u slučaju ako Agencija u cijelosti nije već podmirila nastale troškove. Procijenjeni povrat novca neće se ponuditi kod troškova autobusa, vodiča, dostavljača, ulaznica za umjetničke izvedbe, lokacije i ostale ulaznice za posebna događanja te slične manje troškove. U slučaju nedostataka/kvara tehničke opreme koju je Agencija bila dužna osigurati, isti će odmah nastojati ukloniti određeni problem. U slučaju nemogućnosti uklanjanja nedostataka/kvara, Ugovaratelj ima pravo na povrat novca. U slučaju prigovora, iznos povrata novca će se odrediti sukladno iznosu stvarne štete nastale unutar pružene usluge.

Menadžerska Naknada
Menadžerska naknada će biti uključena u cijenu programa i ovisit će o specifičnostima dogovorenog programa. Ova naknada pokriva Agencijske troškove zaposlenika posvećenih izvedbi programa od trenutka potvrde pa sve do realizacije istog. Naknada uključuje i troškove voditelja projekta za program, koji je ujedno i glavni kontakt tvrtke. Također, naknada može uključivati i potencijalne troškove tima suradnika, operativnog osoblja, stručnjaka i/ili višeg rukovodećeg kadra, ovisno o složenosti i zahtjevnosti programa.

Site Inspection
Nakon što je projekt potvrđen, a prema uvjetima navedenim u Članku 2, Agencija će pružiti sljedeće usluge Site-inspectiona (za 2 osobe i maksimalno 2 noćenja): besplatni lokalni transferi automobilom, jedan besplatan obrok za 2 djelatnika Agencije i razgledanje lokacija, hotela i ostalih sadržaja koji su navedeni u programu. Nadalje, Agencija će sa svojim vanjskim suradnicima kao što su dobavljači i smještaj, dogovoriti najpovoljnije cijene za tražene usluge, a sve u svrhu smanjenja troškova provjere sadržaja programa. Agencija zadržava pravo naknadne dostave računa za bilo koje dodatne troškove kao što su osobni zahtjevi sudionika, dodatni obroci, vangradski i međugradski transport. U slučaju da Ugovaratelj otkaže svoje usluge, Agencija će se izdati račun za sve usluge pružene tijekom provjere sadržaja programa.

Putni dokumenti
Ugovaratelj je dužan pripaziti da svi sudionici imaju važeće putne dokumente. Agencija ne jamči ishođenje vize. Ukoliko Ugovaratelj ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je sudionik odustao od putovanja. Ugovaratelj i njegovi sudionici su dužni poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko sudionik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti program, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko sudionik za vrijeme trajanja programa izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Sudionik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom agencija i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, sudionik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete sudionik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Preporučujemo svakom Ugovaratelju da se osobno informira na web-stranici http://www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od programa, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agencija te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

Putno osiguranje
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su Ugovaratelju ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora Ugovaratelj potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da Ugovaratelj zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije pri čemu Agencija sudjeluje samo kao posrednik.

Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Ukoliko Ugovaratelj prilikom prijave za program predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati projekt, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko Ugovaratelj nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati program i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da Ugovaratelj ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Ugovaratelj sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje Ugovaratelju osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja ugovaranja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom Ugovaratelju preporučujemo da ih osobno pročita.

Prtljaga
Prtljage sudionika moraju odgovarati uvjetima prijevoznika. Organizator ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, sudionik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencija, Ugovaratelj može na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Allianz osiguranja, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana osiguranja: 1500-173671185.

Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima kod osiguravajućeg društva Allianz osiguranja, sklopljen ugovor (broj 1500-173671185) o osiguranju od odgovornosti od šteta.

Informacije o osiguranju:
Allianz Zagreb d.d.
Heinzelova 70
10000 Zagreb
osiguranje@allianz.hr
Besplatni broj Allianz informacijskog centra 0800 5000
Žiro račun: 2360000-1101375001 otvoren u Zagrebačkoj banci, Trg bana Josipa Jelačića 1, Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu – MBS:080004103; OIB:23759810849

Zaštita osobnih podataka
Klijent/partner agencija osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci sudionika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih usluga i koristit će se za daljnju komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke sudionika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Osobni podaci sudionika će se tretirati kao povjerljivi i neće biti ustupljeni trećim stranama bez izravnog i pisanog dopuštenja sudionika. Osobni podaci sudionika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
Osobni podaci fizičkih osoba prikupljaju se u svrhu poštivanja poslovnih obveza prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Zbog zaštite podataka a prema Zakonu o zaštiti podataka, Organizator postupa u skladu sa svojom Politikom o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka. Klijenti/partner organizacije imaju pravo u svako doba odustati od dane privole i zahtijevati prestanak daljnje obrade njihovih podataka. Podaci se prikupljaju isključivo za unaprijed utvrđeni program odnosno uslugu.

Informacije i Politika o svrsi prikupljanja podataka javno je dostupna na web stranici organizatora (www.terranautika.eu) te kontakt osobe ovlaštene za obradu podataka Sabine Gouhie , sabine@terranautika.hr. Klijent odnosno tražitelj usluge treba biti upoznat s uvjetima programa zbog kojih se traže njegovi osobni podatci te dati svoju pisanu privolu.
Organizator koji prikuplja i obrađuje osobne podatke dužan je poduzeti sve tehničke, kadrovske, i organizacijske mjere potrebnih za zaštitu osobnih podataka od slučajnog gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene primjene, nedopuštenog objavljivanja i svih drugih zloupotreba. Stoga organizatora imenuje osobu koja je odgovorna za zaštitu podataka odnosno imenuje Službenika za zaštitu podataka. Podaci se trajno uništavaju po isteku zakonskih rokova.

Završne odredbe
Ugovorne strane su suglasne da će prigovore i žalbe koje su nastale kao rezultat pružanja usluga ili su povezane s uslugama Agencije pokušati riješiti sporazumno. Ukoliko se ne postigne sporazumni dogovor između Ugovaratelja i Agencije, nadležan je sud u Dubrovniku, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

TerraNautika d.o.o., za turizam, poslovanje, nautičke usluge i turistička agencija, Antuna Barca 10 , 20000 Dubrovnik, Croatia – Tel: + 385 (0) 20 438 177 – Fax: + 385 (0) 20 438 176
www.terranautika.eu – info@terranautika.hr
HRK Raiffeisen Bank IBAN HR542484008-1103375250 – HR-AB-20-090011651 – OIB HR-08781155642
Trg. Sud u Dubrovniku MBS 090011651 – Temeljni kapital: 100.000,00 kn uplaćen u novcu – Član uprave društva: Sabine Gouhie

© 2022 TERRANAUTIKA. ALL RIGHTS RESERVED