Izjava o sufinanciranju

Terranautika kao krajnji primatelj ESIF Financijskog Instrumenta

Terranautika kao krajnji primatelj ESIF Financijskog Instrumenta

Terranautika sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog Europska unija programa “Konkurentnost i kohezija”.

© 2021 TERRANAUTIKA. ALL RIGHTS RESERVED